ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΠΟΤΕ ...

Βιωματικές αφηγήσεις και δημόσια ιστορία - Κείμενα των διδασκόντων και διδασκομένων του Λαϊκού Πανεπιστήμιου Ελευσίνας, που πραγματοποιήθηκε για 2η χρονιά την περίοδο 2016 - 2017. Θέμα ιστορίες από την Ελευσίνα. 

Έκδοση ΠΑΚΠΠΑ.