ΕΛΕΥΣΙΝΑ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Λεύκωμα με παλιές και νέες φωτογραφίες, που αποπειράται να απεικονίσει την ιστορία του 20ου αιώνα της πόλης και να αποτυπώσει τη συμβολή των απλών ανθρώπων της σ’ αυτή. Έκδοση 2008.