Βιλλιώτης Νικόλαος

Φαρμακοποιός 

- Επικεφαλής Συνδυασμού "Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοβουλία"