# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
111 02 Ιουλ 2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Παρατηρήσεις :

ΟΜΑΔΑ Α: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τον ευπρεπισμό των κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 510.334,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Β΄: «Προμήθεια Υλικών Σιδήρου »προϋπολογισμού 59.929,82€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%
ΟΜΑΔΑ Γ΄: «Προμήθεια σχαρών για τα φρεάτια της αποχέτευσης»
προϋπολογισμού 29.999,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%                  

ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ: 93612

Package icon Λήψη oikodomika.zip (6.5 MB)
112 30 Ιουν 2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ" 

Γ2 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ  ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 93820

Δ1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 93826

Package icon Λήψη G2 D1.zip (42.45 MB)
113 30 Ιουν 2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Μ.Α.Π. ( γάντια, άρβυλα, φόρμες, νιτσεράδες, γιλέκα, αδιάβροχα μπουφάν κλπ.) ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ 93588

Package icon Λήψη MAP.zip (8.35 MB)
114 29 Ιουν 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για ανάδειξη μειοδότη για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ»

Package icon Λήψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ.zip (4.51 MB)
115 29 Ιουν 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για ανάδειξη μειοδότη για την Δαπάνη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Package icon Λήψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ -ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ.zip (4.78 MB)
116 29 Ιουν 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για ανάδειξη μειοδότη για την υπηρεσία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Package icon Λήψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚ. ΣΤΕΙΡΩΣΗ.zip (5.26 MB)
117 18 Ιουν 2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ). ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ: 93226

Package icon Λήψη SAKOYLES.zip (14.99 MB)
118 12 Ιουν 2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επαναπροκήρυξη με αλλαγή των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την "Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (Σ)" κωδ. ΕΣΗΔΗΣ 93245

Package icon Λήψη Επαναπροκήρυξη Αστικού Εξοπλ.zip (21.12 MB)
119 28 Μάιος 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΓΕΡΑΝΩΝ Κ.Λ.Π. (Σ)» (για τα τμήματα 1,3 & 6)

Package icon Λήψη 2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.zip (4.69 MB)
120 22 Μάιος 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΔΑΥ

Package icon Λήψη KDAY.zip (3 MB)