# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
81 10 Μαρ 2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ομάδα Α’  " Απολύμανση - μυοκτονία κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων  & Ομάδα Β’  Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών "

Package icon Λήψη apolimansi.zip (6.37 MB)
82 08 Μαρ 2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«Ασφάλιστρα των οχημάτων και μηχανημάτων έργoυ της υπηρεσίας»

Package icon Λήψη Asfalistra.zip (5.46 MB)
83 03 Μαρ 2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 105705

Package icon Λήψη Ydraulikoi Geranoi.zip (6.57 MB)
84 03 Μαρ 2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ»

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 106717

Package icon Λήψη Kladotemaxistis.zip (7.23 MB)
85 26 Φεβ 2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΔΑΥ & ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΔΑΥ»

Package icon Λήψη KDAY.zip (5.61 MB)
86 19 Φεβ 2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ»

Package icon Λήψη DASKALAKHS.zip (4.75 MB)
87 12 Φεβ 2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΡΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΚΑΜΙΝΑΔΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού ( σχέδια και τεύχη) διατίθενται μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό συστήματος 129698

kaminada.rar

 

88 12 Φεβ 2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος "ΙΡΙΣ" και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών - Κτίρια 1 & 2  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού ( σχέδια και τεύχη) διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μέσω της υπηρεσίας WETRANSFER σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό συστήματος 130707

ktiria_1_2.rar

89 05 Φεβ 2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ,ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Κ.Λ.Π.  Ν.Π.Δ.Δ. Π.ΑΚ.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Package icon Λήψη pakkpa.zip (431.16 KB)
90 07 Ιαν 2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 104849)

Package icon Λήψη paidikes chares.zip (8.45 MB)