Εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο εργασιών καθαριότητας και πρασίνου στη Μαγούλα

Alt
02 Αυγ 2022 2:18 PM
Κατηγορία: Καθαριότητα

Με σεβασμό στους πολίτες και τις καθημερινές ανάγκες σε όλο το εύρος του Δήμου, οι υπάλληλοι των συνεργείων καταβάλλουν καθημερινή προσπάθεια για την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς όλους.

Στο πλαίσιο της καθημερινής επικοινωνίας με τους πολίτες, ο Δήμος μας, ενημερώνει για τις καθημερινές ή/και εβδομαδιαίες εργασίες που πραγματοποιούνται σε όλο το εύρος της Ελευσίνας και της Μαγούλας, τόσο για τη γνώση των προγραμματισμένων και εκτελεσθέντων ενεργειών όσο και για τον ενδεχόμενο εντοπισμό οποιονδήποτε επισημάνσεων από τους πολίτες, οι οποίες και συμβάλλουν τα μέγιστα στο έργο του Δήμου.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, πέραν τον προγραμματισμένων και καθιερωμένων εργασιών καθαριότητας, σε όλο το εύρος της Δ.Ε. είναι οι εξής:

• Καθαρισμός οικοπέδων (οικόπεδα κάτω από το Λύκειο Μαγούλας καθώς και οικόπεδα εκατέρωθεν της οδού Αριστοτέλους)

• Κούρεμα γκαζόν στο Νηπιαγωγείο Μαγούλας

• Ευπρεπισμός και συντήρηση πλατειών

Σημειώνεται, πως οι καθαρισμοί οικοπέδων εξελίσσονται σε όλο το εύρος της Δ.Ε. Μαγούλας με στόχο την προστασία και πρόληψη από ενδεχόμενες εκδηλώσεις πυρκαγιών.