Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής (ΕΚΕ-ΔΑ), ιδρύθηκε το 1934.
Το ΕΚΕ-ΔΑ είναι μέλος της τριτοβάθμιας Οργάνωσης με την επωνυμία "Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος".
Η θητεία της Διοίκησης του είναι τριετής.
Σήμερα εκπροσωπεί 35.000 περίπου εργαζόμενους στο Θριάσιο Πεδίο.
Το κτίριο που στεγάζεται το Ε.Κ. είναι ιδιοκτησία του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και εγκαινιάστηκε το 1985, αφού το 1981 κατεδαφίστηκε το ιστορικό Ε.Κ. της Ελευσίνας.
ΣΤΟ ίδιο κτίριο με το Εργατικό Κέντρο στεγάζεται και το Παράρτημα της Εργατικής Εστίας στην Ελευσίνα (τηλ. 210-5545360), καθώς επίσης λειτουργεί Παράρτημα του ΚΕΚ/ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.
Το κτίριο του Εργατικού Κέντρου είναι από τα ελάχιστα κτίρια στην περιοχή, το οποίο διαμορφώσαμε πριν λίγα χρόνια, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Πρόεδροι και γενικοί Γραμματείς μετά την μεταπολίτευση

  ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Απο 7/10/74 ΣΤ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Απο 6/2/76 ΧΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Απο 2/2/80 ΧΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΔ. ΚΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Απο 29/12/81 Π. ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΠ. ΣΤΑΜΟΥ
Απο 28/6/82 ΧΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΟΥΤΑΛΗΣ
Απο 1/7/85 Π. ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΠ. ΣΤΑΜΟΥ
Απο 21/2/91 Π. ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΘ. ΚΟΛΛΙΑΣ
Απο 2/2/94 Π. ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝ ΤΖΕΠΑΝΝΑΚΗΣ
Απο 23/12/96 ΑΝ. ΤΖΕΠΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ
Απο 6/12/99 ΑΝ. ΤΖΕΠΑΝΝΑΚΗΣ ΙΔΙΟΝ. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
Απο 20/11/02 ΑΝ. ΤΖΕΠΑΝΝΑΚΗΣ ΔΙΟΝ. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
Απο 5/4/2006 ΔΙΟΝ. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΘΑΝ. ΔΑΝΟΥΣΗΣ
Απο 28/6/2010 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΓΓΟΣ
Απο 22/3/2017 ΛΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ