Ενημερωτικό Δελτίο Εργασιών Καθαριότητας και πρασίνου στη Μαγούλα

18 Απρ 2022 2:48 PM
Κατηγορία: Καθαριότητα

Με σεβασμό στους πολίτες και τις καθημερινές ανάγκες σε όλο το εύρος του Δήμου, οι υπάλληλοι των συνεργείων καταβάλλουν καθημερινή προσπάθεια για την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς όλους.

Στο πλαίσιο της καθημερινής επικοινωνίας με τους πολίτες, ο Δήμος μας, ενημερώνει για τις καθημερινές ή/και εβδομαδιαίες εργασίες που πραγματοποιούνται σε όλο το εύρος της Ελευσίνας και της Μαγούλας, τόσο για τη γνώση των προγραμματισμένων και εκτελεσθέντων ενεργειών όσο και για τον ενδεχόμενο εντοπισμό οποιονδήποτε επισημάνσεων από τους πολίτες, οι οποίες και συμβάλλουν τα μέγιστα στο έργο του Δήμου.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, πέραν τον προγραμματισμένων και καθιερωμένων εργασιών καθαριότητας, σε όλο το εύρος της Δ.Ε. είναι οι εξής:

• Συντήρηση Πλατείας Λ. Στάμου

• Συντήρηση κήπου Δημαρχείου Μαγούλας

• Συντήρηση κήπου παιδικού σταθμού

• Συντήρηση Πλατείας Σ. Ρήγου

• Καθαρισμός χόρτων στις οδούς Αθηνάς & Μελ. Μαρούγκα

• Συντήρηση Πλατείας Οσίου Μελετίου

• Συντήρηση Πλατείας Ελευθερίας

• Απολύμανση – μυοκτονία και ρίψη ταμπλετών για κουνουποκτονία στα φρεάτια της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας

• Συντήρηση νησίδας οδού Θριασίου

• Φύτευση αναρριχώμενων φυτών στο 3ο Δημοτικό Σχολείο

• Εργασίες διαγραμμίσεων

• Έλεγχος ποτιστικών συστημάτων σε πλατείες και χώρους πρασίνου

• Απεντόμωση σε σχολικά κτήρια

• Φυτεύσεις εποχιακών φυτών

• Καθαρισμός και ευπρεπισμός Κεντρικής πλατείας