Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ), είναι μια από τις μεγαλύτερες εθελοντικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις με κοινωνική προσφορά στον τόπο για 79 χρόνια τώρα. Εκπροσωπεί τον Οδηγισμό, μία παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους με στόχο τη σωστή διαπαιδαγώγησή τους. Σκοπός του Οδηγισμού είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των νέων, κοριτσιών και αγοριών, ώστε να εξελιχθούν σε άτομα υπεύθυνα, συνειδητοποιημένους πολίτες, ικανούς να γίνουν φορείς ανάπτυξης με αξίες, όπως ο σεβασμός, η πίστη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η φιλία.

Ο Οδηγισμός είναι η «πιο Μεγάλη Παρέα του κόσμου» που συνδέει 111 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 144 χώρες στον κόσμο και 10.000.000 μέλη σε όλη τη γη. Μόνο για την Ελλάδα, υπολογίζεται ότι πάνω από 800.000 χιλιάδες ενεργοί πολίτες έχουν υπάρξει μέλη μας.

Κοντά μας έρχονται αγόρια και κορίτσια χωρίς θρησκευτική, φυλετική ή κοινωνική διάκριση.  Ανάλογα με την ηλικία τους, τα παιδιά και οι νέοι χωρίζονται σε 4 Κλάδους:  τα Αστέρια (5 έως 7 ετών), τα Πουλιά (7 έως 11 ετών), τους Οδηγούς (11 έως 14 ετών), και τους Μεγάλους Οδηγούς, (14 έως 17 ετών). Όλοι συμμετέχουν στις  Οδηγικές Ομάδες, τις οποίες συντονίζουν εθελοντικά ενήλικοι νέοι που αγαπούν τα παιδιά και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα από το ΣΕΟ στο Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα.

Το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα των τεσσάρων Κλάδων βασίζεται πάνω στους 3 άξονες:

  • την Προσωπική Ανάπτυξη
  • την Προσφορά στην κοινότητα  και τη
  • Ζωή στη Φύση - Οικολογική συνείδηση

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδεία, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Ο Προσκοπισμός είναι...

Τρόπος ζωής :

Με πνευματική διάσταση - Αυτοδέσμευση για αναζήτηση της πνευματικής αξίας της ζωής πέρα από τον υλικό κόσμο.

Με κοινωνική διάσταση
Συμμετοχή στην κοινωνική ανάπτυξη, σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Προαγωγή της ειρήνης, της κατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών.

Με προσωπική διάσταση
Ανάπτυξη του αισθήματος της ατομικής ευθύνης και της ελεύθερης έκφρασης απόψεων με υπευθυνότητα.
Οι Πρόσκοποι μαθαίνουν...

να συμμετέχουν ενεργά στην εξεύρεση λύσεων στα θέματα που απασχολούν την κοινότητα, στην οποία ζούνε.

να συνεργάζονται μέσα στην κοινωνία για να επιτυγχάνονται κοινοί στόχοι και ενδιαφέροντα.

να συμμετέχουν σε προγράμματα στα οποία συμπράττουν Πρόσκοποι από αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες για το γενικότερο καλό του πλανήτη μας.

Ο Προσκοπισμός είναι...

Εκπαίδευση για τη ζωή

Ο Προσκοπισμός συμπληρώνει τη διαπαιδαγώγηση που παρέχει η Οικογένεια και το Σχολείο.

Ο Προσκοπισμός αναπτύσσει την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία και τη διάθεση για μάθηση καιαπόκτηση νέων εμπειριών.

Οι Πρόσκοποι ανακαλύπτουν τον κόσμο έξω από τις αίθουσες του σχολείου. Οι ενήλικες τους μαθαίνουν νέες γνώσεις και τους μεταδίδουν ικανότητες.

Μια κίνηση για νέους

Ο Προσκοπισμός είναι μια Κίνηση ... σε διαρκή ανάπτυξη. Εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις συνθήκες της Κοινωνίας και προσφέρει ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο.

Μια Κίνηση Παγκόσμια

ΠροσκοπικέςΟργανώσεις Αναγνωρισμένες από το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο υπάρχουν και λειτουργούν σε περισσότερες από 178 Χώρες της γης.

Μια Κίνηση που εξαπλώνεται συνεχώς

Ο Προσκοπισμός, από το 1907 που ιδρύθηκε αναπτύσσεται και εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα έχει πάνω από 25 εκατομμύρια μέλη, αγόρια και κορίτσια. Ο Προσκοπισμός διπλασίασε τα μέλητου τα τελευταία 20 χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της επέκτασης έγινε στις αναπτυσσόμενες χώρες ενώ τελευταία άρχισε να ξαναλειτουργεί και στις χώρες που πριν 60-70 χρόνια, είχε απαγορευτεί.

Ο Προσκοπισμός είναι...

Ανοιχτός σε όλους

Ο Προσκοπισμός είναι ανοιχτός σε όλους και δέχεται όλους, ανεξάρτητα από θρησκεία, φυλή ή χρώμα, σύμφωνα με τον Σκοπό, τις Αρχές και την Προσκοπική Μέθοδο, όπως αυτά καθιερώθηκαν από τον ιδρυτή του Robert Baden Powell.

Ψυχαγωγία με σκοπό

Μέσα από το διασκεδαστικό κι ενδιαφέρον πρόγραμμά του, το παιχνίδι και την ψυχαγωγία, ο Προσκοπισμός πετυχαίνει το σκοπό του, που είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των ψυχικών, πνευματικών, φυσικών και κοινωνικών ικανοτήτων των νέων, ώστε να καταστούν χρήσιμοι και υπεύθυνοι πολίτες με επίγνωση της ευρύτερης αποστολής τους ως μέλητης τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινωνίας.

Πρόκληση και για τους μεγάλους

Είναι μια ευκαιρία που προσφέρεται στους νέους, που τους βοηθάει στη ζωή τους. Είναι ένας τρόπος ζωής που μπορεί να βελτιώνει αποτελεσματικά τις σχέσεις ανάμεσα σε γενεές ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αμοιβαία κατανόηση. Οι ενήλικοι, που υπηρετούν στον Προσκοπισμό, εκπαιδεύονται και αποκτούν χρήσιμες εμπειρίες για την ατομική τους βελτίωση και εξέλιξη.

Κίνηση Εθελοντική

Η ένταξη και η παραμονή στη Προσκοπική Κίνηση είναι εθελοντική. Ο καθένας αναλαμβάνει ευθύνεςκαι υποχρεώσεις επειδή ο ίδιος το θέλει.

Ο Προσκοπισμόςείναι...

Μια μέθοδος αγωγής:

με προσωπική δέσμευση σ' ένα κώδικα συμπεριφοράς: την Υπόσχεση και τον Νόμο του Προσκόπου

με μάθηση μέσα από την πράξη, αυτοεκπαίδευση, ενεργός συμμετοχή, συλλογική εργασία.

 με δουλειά σε μικρές ομάδες, στην φιλική παρέα των συνομηλίκων τους, της Ενωμοτίας, τα παιδιά αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες και ομαδικές επιδεξιότητες, που απαιτούν συνεργασία και συναίσθηση ευθύνης.

με ελκυστικά προγράμματα προοδευτικών δραστηριοτήτων, που βασίζονται στα ενδιαφέροντα των νέων.Δραστηριότητες κυρίως μέσα στη φύση που προσφέρει στους νέους το πιο ευνοϊκό περιβάλλον για παρατήρηση και μάθηση. Η φύση συνδυάζει την απλότητα με τηνδημιουργία, κρύβει το απρόοπτο, το νέο, στοιχεία που προκαλούν την επιθυμία νατα γνωρίσει το παιδί, να εξοικειωθεί μαζί τους και να τα χαρεί ζώντας ευχάριστες περιπέτειες.

Κίνηση μη πολιτική

Ο Προσκοπισμός δεν αντιπροσωπεύει ούτε συνδέεται με κανένα κόμμα ή οργάνωση. Οι Πρόσκοποι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν εποικοδομητικά και να παίρνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες της κοινωνίας, στην οποία ζούνε.

Κλάδος Λυκοπούλων:

Παιδιά που συμπλήρωσαν το 7ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της Β'Τάξης του Δημοτικού Σχολείου μέχρι το αργότερο να συμπληρώσουν το 11ο και ναπάνε στην ΣΤ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, εντάσσονται στην Αγέλη Λυκοπούλων.Τα μέλη της Αγέλης Λυκοπούλων ονομάζονται Λυκόπουλα. Για να ονομαστεί ένα παιδίΛυκόπουλο και να γίνει ενεργό Μέλος του Σ.Ε.Π. πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Λυκόπουλου.

Κλάδος Προσκόπων:

Παιδιά που συμπλήρωσαν το 10ο έτους της ηλικίας τους και είναι μαθητές της ΣΤ'Δημοτικού και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 15ο έτος, εντάσσονται στην Ομάδα Προσκόπων. Στην Ομάδα Προσκόπων αφού δώσουν την ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ,ονομάζονται Πρόσκοποι. Η Ομάδα Προσκόπων είναι το δεύτερο Τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος. Είναι ισότιμο με την Αγέλη Λυκοπούλων και την Κοινότητα Ανιχνευτώνκαι αποτελείται από 2-5 ομίλους παιδιών που ονομάζονται ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ.

Κλάδος Ανιχνευτών:
Έφηβοι (αγόρια και κορίτσια) που συμπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους, μαθητές της Α' Τάξης του Λυκείου και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο εντάσσονται στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ (Κ.Α.). Τα μέλη της Κ.Α. καλούνταιανιχνευτές. Ανιχνευτές μπορούν να γίνουν και έφηβοι 14-17 ετών, που δεν υπήρξαν Πρόσκοποι. Έφηβος, που για πρώτη φορά έρχεται στον Προσκοπισμό για να ονομαστεί και να γίνει ενεργό μέλος του ΣΕΠ, πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Προσκόπου.

Επικοινωνία:
Κανελοπούλου Άνευ - Προβλήτα ΤΙΤΑΝ
Τηλέφωνο: 2105546207
Κάθε Σάββατο
Λυκόπουλα 12:00 - 13:30
Πρόσκοποι 16:30 - 18:00
Οι ανιχνευτές βρίσκονται κάθε Κυριακή
Για περισσότερες πληροφοριες επικοινωνήστε με
τον αρχηγό της κοινότητας

Επιτελείο:

Γελαμίδας Ιώαννης Τοπικός Έφορος 6974118328
Ριζόπουλος Θωμάς Αναπληρωτής Τ.Ε.
Ψαλλίδας Χαρίλαος Εφ. Διοίκησης
Ελένης Δημήτριος Αρχ. Συστήματος
Κατσέλης Παναγιώτης Αρχ. Αγέλης
Κατσούρης Γίωργος Υπ. Αγέλης
Παππά Ιωάννα Υπ. Αγέλης
Παντελίδη Δέσποινα Υπ. Αγέλης
Κατσιφής Γίωργος Αρχ. Ομάδας
Λαζαρίδης Τριαντάφυλλος Υπ. Ομάδας
Κολοβέντζος Γίωργος Υπ. Ομάδας
Μοίρας Δημήτριος Αρχ. Συστήματος
Παππάς Βασίλης Αρχ. Αγέλης
Ακριβέλλη Ταξιαρχόυλα Υπ. Αγέλης
Αθανασιάδης Πλάτων Αρχ. Ομάδας
Κατσιφή Νικολέττα Υπ. Ομάδας
Καρράς Βασίλης Αρχ. Κοινότητας 6970289310
Χατζημιχελάκης Παναγιώτης Υπ. Κοινότητας
Κατσαρή Μαρίνα Υπ. Κοινότητας