Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
111 04 Δεκ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Δ.Ε.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

PDF icon Λήψη P_01_04_12_2018.pdf (1.12 MB)
112 30 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα "Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ( ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ)"

PDF icon Λήψη P_01_30_11_2018.pdf (1.05 MB)
113 30 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα «Υποστήριξη-Παραμετροποίηση για την λειτουργία του Νέου
Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΕΣ»

PDF icon Λήψη P_02_30_11_2018.pdf (1.15 MB)
114 28 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα <<Εργασίες επισκευής και συντήρησης (3) απορριμματοδεκτών συμπίεσης>>

PDF icon Λήψη P_01_28_11_2018.pdf (1.09 MB)
115 28 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα την προμήθεια « Πινακίδων, Σημάτων του Κ.Ο.Κ, Πληροφοριακών Πινακίδων, Επιγραφών κλπ. »

PDF icon Λήψη P_02_28_11_2018.pdf (1.06 MB)
116 28 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα την "εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής ανοικτών κάδων απορριμμάτων (skip) στην Δ.Ε. Ελευσίνας"

PDF icon Λήψη P_03_28_11_2018.pdf (1.11 MB)
117 28 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα την "εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής ανοικτών κάδων απορριμμάτων (skip) στην Δ.Ε. Μαγούλας"

PDF icon Λήψη P_04_28_11_2018.pdf (1.11 MB)
118 22 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα την «Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου»

PDF icon Λήψη P_01_22_11_2018.pdf (1.09 MB)
119 20 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα την "εργασία απολύμανσης-επισκευής και συντήρησης των υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία της Δ.Ε. Ελευσίνας"

PDF icon Λήψη P_01_20_11_2018.pdf (1.11 MB)
120 20 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα την "Εργασία απολύμανσης-επισκευής και συντήρησης των υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία της Δ.Ε. Μαγούλας"

PDF icon Λήψη P_02_20_11_2018.pdf (1.11 MB)