Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
111 22 Απρ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 22-04-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΗΠΩΝ

PDF icon Λήψη P_01_22_04_2019.pdf (1.07 MB)
112 22 Απρ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 22-04-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

PDF icon Λήψη P_02_22_04_2019.pdf (1.07 MB)
113 22 Απρ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 22-04-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

PDF icon Λήψη P_03_22_04_2019.pdf (1.08 MB)
114 22 Απρ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 22-04-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

PDF icon Λήψη P_04_22_04_2019.pdf (1.06 MB)
115 19 Απρ 2019 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 19-04-2019

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

PDF icon Λήψη P_01_19_04_2019.pdf (1.12 MB)
116 19 Απρ 2019 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 19-04-2019

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΦΟΡΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

PDF icon Λήψη P_02_19_04_2019.pdf (1.12 MB)
117 15 Απρ 2019 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15-04-2019

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ

PDF icon Λήψη P_01_15_04_2019.pdf (1.12 MB)
118 10 Απρ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10-04-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ "ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECOMOBILITY"

PDF icon Λήψη P_01_10_04_2019.pdf (1.08 MB)
119 10 Απρ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ 10-04-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PDF icon Λήψη P_02_10_04_2019.pdf (1.12 MB)
120 10 Απρ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10-04-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ

PDF icon Λήψη P_03_10_04_2019.pdf (1.12 MB)