Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΒΑΚ

Alt

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και  τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές.
Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων κατά προτεραιότητα έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.
Τα ΣΒΑΚ παρεμβαίνουν στους εξής τομείς:
(α) Δημόσια συγκοινωνία
(β) Βάδισμα και ποδηλασία
(γ) Διαλειτουργικότητα
(δ) Ασφάλεια αστικών οδών
(ε) Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)
(στ) Αστική εφοδιαστική
(ζ) Διαχείριση κινητικότητας
(η) Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.
Οι αντικειμενικοί στόχοι ενός ΣΒΑΚ συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, στην ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας, στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας κατά τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.
Τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν τόσο στο παρόν όσο και στο άμεσο μέλλον αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, για τη στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών

ΣΒΑΚ

Διαφορές ΣΒΑΚ και παραδοσιακού συγκοινωνιακού σχεδιασμού

Διαφορές ΣΒΑΚ και παραδοσιακού συγκοινωνιακού σχεδιασμού

ΣΒΑΚ

Ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των ΣΒΑΚ

Η Ε.Ε. στηρίζει την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας:

- Από το στάδιο διαμόρφωσης τους, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων
- Έως το στάδιο εφαρμογής τους, μέσω των οδηγιών και των διαδικασιών της

ΣΒΑΚ

Οδηγίες Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου μεταφορών ELTIS

ΣΒΑΚ

Προβλήματα που καλούνται τα ΣΒΑΚ να λύσουν

Στην πλειονότητά τους, τα μέσα μεταφοράς εξυπηρετούν μεν την κοινωνία, πλην όμως προκαλούν και σοβαρές παρενέργειες.
Στα οχήματα, για παράδειγμα, οφείλεται κατά κανόνα η συμφόρηση στις πόλεις, τα τρένα και τα αεροσκάφη ηχορυπαίνουν, τα πλοία επιδεινώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι συγκεκριμένες παρενέργειες προκαλούν δαπάνες, που ανέρχονται για την Ευρώπη των 28 κρατών-μελών σε:
 

ΣΒΑΚ

01-07-2022 Αρχικό Όραμα ΣΒΑΚ: «Οι μετακινήσεις στον Δήμο Ελευσίνας να είναι ασφαλείς, βιώσιμες, προσιτές, ευέλικτες και έξυπνες για όλους τους μετακινούμενους και με όλους τους τρόπους μετακίνησης, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλους και αναδεικνύοντας την ταυτότητα, το περιβάλλον και τις δραστηριότητες της πόλης.»

04-12-2022 Τελικό Όραμα ΣΒΑΚ: «Οι μετακινήσεις στον Δήμο Ελευσίνας να είναι ασφαλείς, βιώσιμες, προσιτές, ευέλικτες και έξυπνες για όλους τους μετακινούμενους και με όλους τους τρόπους μετακίνησης, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλους και αναδεικνύοντας την ταυτότητα, το περιβάλλον και τις δραστηριότητες της πόλης.»

 

email: grkyklof@elefsina.gr

τηλ. 2105537205 / 2105537316

 

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Contact info

We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.

Recent Posts