Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
221 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) Αρ. Μελέτης 22-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_04_21_02_2018.doc (137 KB)
222 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ-ΛΙΑΚΟΣ) Αρ. Μελέτης 20-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_05_21_02_2018.doc (137 KB)
223 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) Αρ. Μελέτης 27-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_06_21_02_2018.doc (136.5 KB)
224 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) Αρ. Μελέτης 29-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_07_21_02_2018.doc (136.5 KB)
225 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) Αρ. Μελέτης 30-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_08_21_02_2018.doc (136.5 KB)
226 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ) Αρ. Μελέτης 19-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_09_21_02_2018.doc (136 KB)
227 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ) Αρ. Μελέτης 15-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_10_21_02_2018.doc (136 KB)
228 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ) Αρ. Μελέτης 26-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_11_21_02_2018.doc (136.5 KB)
229 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ) Αρ. Μελέτης 9-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_12_21_02_2018.doc (136.5 KB)
230 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ) Αρ. Μελέτης 11-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_13_21_02_2018.doc (136.5 KB)