Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
171 17 Αυγ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

PDF icon Λήψη P_01_17_08_2018.pdf (716.04 KB)
172 27 Ιουλ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΔΑΥ

PDF icon Λήψη P_01_27_07_2018.pdf (1.12 MB)
173 27 Ιουλ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

PDF icon Λήψη P_02_27_07_2018.pdf (1.05 MB)
174 24 Ιουλ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΥΠΩΝ

PDF icon Λήψη P_01_24_07_2018.pdf (597.84 KB)
175 10 Ιουλ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΙΩΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ)

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_10_07_2018.doc (157 KB)
176 10 Ιουλ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Microsoft Office document icon Λήψη P_02_10_07_2018.doc (192.5 KB)
177 06 Ιουλ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_06_07_2018.doc (158 KB)
178 06 Ιουλ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΩΝ

Microsoft Office document icon Λήψη P_02_06_07_2018.doc (144 KB)
179 06 Ιουλ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (ΜΠΛΟΚ ΚΛΗΣΕΩΝ)

Microsoft Office document icon Λήψη P_03_06_07_2018.doc (153.5 KB)
180 06 Ιουλ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

Microsoft Office document icon Λήψη P_04_06_07_2018.doc (144 KB)