Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
31 26 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα :1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO90001:2015

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.pdf (142.46 KB)
32 25 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων κατά το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 του
Δήμου Ελευσίνας, ενόψει της 1ης ετήσιας επιθεώρησης επιτήρησης από το Φορέα Πιστοποίησης»

PDF icon Λήψη PROSKLHSH.pdf (210.29 KB)
33 25 Ιουν 2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   Υποβολή προσφοράς με θέμα: Παροχή υπηρεσιών για την συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων [Παροχή της υπηρεσίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ))].

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για GDPO.pdf (296.13 KB)
34 22 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα: Παροχή υπηρεσιών για την συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (Παροχή της υπηρεσίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεομένων (ΥΠΔ)).

PDF icon Λήψη GDPR-DPO.pdf (284.79 KB)
35 16 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων κήπων.

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛ. ΜΗΧ. ΚΗΠΩΝ.pdf (176.41 KB)
36 12 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς "Δαπάνη για συντήρηση μέσων πυρόσβεσης"

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.pdf (233.53 KB)
37 28 Μάιος 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς "ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.pdf (203.76 KB)
38 28 Μάιος 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς "Δαπάνες για την Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα Dogs’ Voice"

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ DOGS VOICE .pdf (202.74 KB)
39 19 Μάιος 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς "Δαπάνη για εκτυπώσεις εντύπων-φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου (προμήθεια ειδικού εντύπου για την Ταμειακή Υπηρεσία)"

Package icon Λήψη entypa.zip (337.34 KB)
40 19 Μάιος 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς "προμήθεια μουσαμάδων και μηχανισμών στήριξης απορριμματοδοχείων και φορτηγών"

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ.pdf (155.3 KB)