Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
31 31 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων από την covid-19 με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρ. 32.παρ.2γ του Ν. 4412/20 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Package icon Λήψη zoa.zip (775.69 KB)
32 29 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα : Προμήθεια δύο (2) σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

PDF icon Λήψη PROSKLISI SEIR SYNAGERMOU.pdf (233.3 KB)
33 27 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα : «Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας μηχανημάτων έργου»

PDF icon Λήψη PROSKLHSH.pdf (211.76 KB)
34 27 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ».

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf (165.71 KB)
35 02 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΑΝΤΟ

PDF icon Λήψη DIAXEIRISI YLIKON AMIANTOY.pdf (226.67 KB)
36 30 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο δαπάνης με τίτλο «Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 »

PDF icon Λήψη 1238-20 EQA ΣΥΓΧΡΗΜ.ΕΡΓΑ ISO9001 2015.pdf (179.79 KB)
37 30 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο δαπάνης με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης του υπεύθυνου συστήματος διαχειριστικής ικανότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά το νέο πρότυπο ISO9001:2015 του Δήμου Ελευσίνας , ενόψει της 1ης ετήσιας επιθεώρησης επιτήρησης από το Φορέα Πιστοποίησης » 

PDF icon Λήψη 1239-20 MENTORING A.E. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ.pdf (181.04 KB)
38 30 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα " Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης"

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ YΛΙΚΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ.pdf (201.73 KB)
39 26 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα :1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO90001:2015

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.pdf (142.46 KB)
40 25 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων κατά το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 του
Δήμου Ελευσίνας, ενόψει της 1ης ετήσιας επιθεώρησης επιτήρησης από το Φορέα Πιστοποίησης»

PDF icon Λήψη PROSKLHSH.pdf (210.29 KB)