Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
31 30 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο δαπάνης με τίτλο «Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 »

PDF icon Λήψη 1238-20 EQA ΣΥΓΧΡΗΜ.ΕΡΓΑ ISO9001 2015.pdf (179.79 KB)
32 30 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο δαπάνης με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης του υπεύθυνου συστήματος διαχειριστικής ικανότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά το νέο πρότυπο ISO9001:2015 του Δήμου Ελευσίνας , ενόψει της 1ης ετήσιας επιθεώρησης επιτήρησης από το Φορέα Πιστοποίησης » 

PDF icon Λήψη 1239-20 MENTORING A.E. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ.pdf (181.04 KB)
33 30 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα " Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης"

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ YΛΙΚΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ.pdf (201.73 KB)
34 26 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα :1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO90001:2015

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.pdf (142.46 KB)
35 25 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων κατά το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 του
Δήμου Ελευσίνας, ενόψει της 1ης ετήσιας επιθεώρησης επιτήρησης από το Φορέα Πιστοποίησης»

PDF icon Λήψη PROSKLHSH.pdf (210.29 KB)
36 25 Ιουν 2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   Υποβολή προσφοράς με θέμα: Παροχή υπηρεσιών για την συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων [Παροχή της υπηρεσίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ))].

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για GDPO.pdf (296.13 KB)
37 22 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα: Παροχή υπηρεσιών για την συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (Παροχή της υπηρεσίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεομένων (ΥΠΔ)).

PDF icon Λήψη GDPR-DPO.pdf (284.79 KB)
38 16 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων κήπων.

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛ. ΜΗΧ. ΚΗΠΩΝ.pdf (176.41 KB)
39 12 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς "Δαπάνη για συντήρηση μέσων πυρόσβεσης"

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.pdf (233.53 KB)
40 28 Μάιος 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς "ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.pdf (203.76 KB)