Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
41 19 Μάιος 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς "Δαπάνη για εκτυπώσεις εντύπων-φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου (προμήθεια ειδικού εντύπου για την Ταμειακή Υπηρεσία)"

Package icon Λήψη entypa.zip (337.34 KB)
42 19 Μάιος 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς "προμήθεια μουσαμάδων και μηχανισμών στήριξης απορριμματοδοχείων και φορτηγών"

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ.pdf (155.3 KB)
43 19 Μάιος 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σίτιση σκύλων

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΣΚΥΛΩΝ.pdf (163.88 KB)
44 13 Μάιος 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα την : “ Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας”

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf (199.13 KB)
45 29 Απρ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς  με θέμα "Δαπάνες προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ"

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ KΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ.pdf (246.1 KB)
46 28 Απρ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

PDF icon Λήψη PROSKLHSH.pdf (284.36 KB)
47 27 Απρ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Θέμα "Καθαρισμός Υαλοπινάκων Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας"

PDF icon Λήψη YALΟPINAKES MAGOYLA.pdf (185.2 KB)
48 27 Απρ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

PDF icon Λήψη scan0001.pdf (202.29 KB)
49 14 Απρ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση Υποβολή προσφοράς με θέμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΗΠΩΝ

PDF icon Λήψη PROSKLHSH .pdf (208.36 KB)
50 14 Απρ 2020 2η Πρόσκληση Υποβολ'ής Προσφοράς

2η Πρόσκληση για Υποβολή προσφοράς με θέμα: «Εργασία συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού κήπων»

PDF icon Λήψη 2η PROSKLHSH .pdf (182.7 KB)