Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
11 30 Νοε 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας

PDF icon Λήψη stoles.pdf (165.89 KB)
12 30 Νοε 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια Τηλεφωνικού Κέντρου Συνεργείων

PDF icon Λήψη ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ .pdf (110.94 KB)
13 23 Νοε 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων και συντήρηση-επισκευή εξοπλισμού του σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

PDF icon Λήψη prosklisi ripansis.pdf (161.72 KB)
14 23 Νοε 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια χημικού καθαριστικού -απολυμαντικού υγρού για πλύσιμο κάδων με καδοπλυντήριο, απορριμματοφόρων, χώρους λαϊκών αγορών κ.λ.π

PDF icon Λήψη prosklisi chimika.pdf (177.08 KB)
15 20 Νοε 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια υλικών για προστασία από τον COVID-19   

PDF icon Λήψη prosklisi covid.pdf (123.23 KB)
16 16 Νοε 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

RAPID TEST- COVID 19

PDF icon Λήψη RAPID ΤΕST .pdf (196.71 KB)
17 11 Νοε 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ

PDF icon Λήψη prosklisi.pdf (132.01 KB)
18 16 Σεπ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ "RAPID TEST- COVID 19" PDF icon Λήψη TEST RAPID .pdf (196.38 KB)
19 02 Σεπ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο απολύμανση κτιρίων και εγκαταστάσεων, για την προστασία και τον περιορισμό της διάδοσης του νέου κορωνοιού (COVID-19) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019

Package icon Λήψη apolimansi.zip (335.92 KB)
20 31 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) αυτόνομου ρυμουλκούμενου πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού νερού με Διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρ. 32. παρ, 2γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Package icon Λήψη plistiko.zip (1.22 MB)