Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
21 20 Νοε 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια υλικών για προστασία από τον COVID-19   

PDF icon Λήψη prosklisi covid.pdf (123.23 KB)
22 16 Νοε 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

RAPID TEST- COVID 19

PDF icon Λήψη RAPID ΤΕST .pdf (196.71 KB)
23 11 Νοε 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ

PDF icon Λήψη prosklisi.pdf (132.01 KB)
24 16 Σεπ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ "RAPID TEST- COVID 19" PDF icon Λήψη TEST RAPID .pdf (196.38 KB)
25 02 Σεπ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο απολύμανση κτιρίων και εγκαταστάσεων, για την προστασία και τον περιορισμό της διάδοσης του νέου κορωνοιού (COVID-19) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019

Package icon Λήψη apolimansi.zip (335.92 KB)
26 31 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) αυτόνομου ρυμουλκούμενου πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού νερού με Διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρ. 32. παρ, 2γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Package icon Λήψη plistiko.zip (1.22 MB)
27 31 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 15.760,00€ με ΦΠΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/16.

Package icon Λήψη optiki ina.zip (344.89 KB)
28 31 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση σχολικών αιθουσών για την κάλυψη επειγουσών εκπαιδευτικών αναγκών με Διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρ. 32. Παρ, 2γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Package icon Λήψη oikiskoi.zip (2.46 MB)
29 31 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάδειξη αναδόχου για την : «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου-διαλύματος 12-14% ενεργού χλωρίου» προς αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/2016».

Package icon Λήψη natrio.zip (611.82 KB)
30 31 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια – αντικατάσταση και μετατροπή κεντρικών κλιματιστικών
μονάδων για το κτίριο του Δημαρχείου Ελευσίνας με σκοπό την πρόληψη επέκτασης του COVID-19.

Package icon Λήψη klimatistika.zip (839.07 KB)