Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
21 31 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 15.760,00€ με ΦΠΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/16.

Package icon Λήψη optiki ina.zip (344.89 KB)
22 31 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση σχολικών αιθουσών για την κάλυψη επειγουσών εκπαιδευτικών αναγκών με Διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρ. 32. Παρ, 2γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Package icon Λήψη oikiskoi.zip (2.46 MB)
23 31 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάδειξη αναδόχου για την : «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου-διαλύματος 12-14% ενεργού χλωρίου» προς αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/2016».

Package icon Λήψη natrio.zip (611.82 KB)
24 31 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια – αντικατάσταση και μετατροπή κεντρικών κλιματιστικών
μονάδων για το κτίριο του Δημαρχείου Ελευσίνας με σκοπό την πρόληψη επέκτασης του COVID-19.

Package icon Λήψη klimatistika.zip (839.07 KB)
25 31 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων από την covid-19 με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρ. 32.παρ.2γ του Ν. 4412/20 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Package icon Λήψη zoa.zip (775.69 KB)
26 29 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα : Προμήθεια δύο (2) σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

PDF icon Λήψη PROSKLISI SEIR SYNAGERMOU.pdf (233.3 KB)
27 27 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα : «Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας μηχανημάτων έργου»

PDF icon Λήψη PROSKLHSH.pdf (211.76 KB)
28 27 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ».

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf (165.71 KB)
29 02 Ιουλ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΑΝΤΟ

PDF icon Λήψη DIAXEIRISI YLIKON AMIANTOY.pdf (226.67 KB)
30 30 Ιουν 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο δαπάνης με τίτλο «Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 »

PDF icon Λήψη 1238-20 EQA ΣΥΓΧΡΗΜ.ΕΡΓΑ ISO9001 2015.pdf (179.79 KB)