ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ GOV.GR ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
- Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
- Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας
- Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
- Έκδοση πιστοποιητικού εντοπιότητας
- Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων
- Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
- Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου
- Έκδοση ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
- Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου
- Εκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας
 
Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXIS ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΊΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ