ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από grtypou on 16 Ιουλ 2024 12:03 PM

Ο Δήμος Ελευσίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4497/2017 και την υπ’ αριθμ.

Από Anonymous (χωρίς επαλήθευση) on 11 Ιουλ 2024 2:12 PM

Στο πλαίσιο της από 25/04/2023 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Ελευσίνας και την Ε.ΥΔ.

Από grtypou on 16 Ιουλ 2024 1:09 PM

Ο Δήμος Ελευσίνας και δημοτικές ενότητες Ελευσίνας & Μαγούλας, ενημερώνει ότ

Από grtypou on 05 Ιουλ 2024 10:16 AM

Ο Δήμος Ελευσίνας και κατ΄επέκταση το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  της Διεύθυνσης Συντονισμού και Εποπτε