ΘΕΜΑΤΑ 17η Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 19:00

ΝΟΜΙΚΑ
1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό τεσσάρων (4) Προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για διάφορα χρονικά διαστήματα του 2020  (ΠΡ 4214/2020, ΠΡ 4215/2020 και κατά χωρισμόν δικογράφων ΠΡ 198/2023, ΠΡ367/2023).
2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό τεσσάρων (4) Προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για διάφορα χρονικά διαστήματα του 2019 (ΠΡ 5468/2019, ΠΡ 10415/2019 και κατά χωρισμόν δικογράφων (ΠΡ 6670/2022, ΠΡ 6668/2022).
3. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με το χειρισμό της αιτήσεως έκδοσης προσωρινής διαταγής που υπέβαλαν είκοσι τρεις (23) εργαζόμενοι του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία  Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΜΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΓΑΚ: 37600/2023 ΚΑΙ ΕΑΚ: 3521/2023).
4. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη προκειμένου να χειριστεί την Ανακοπή ΚΕΔΕ που άσκησε η εταιρεία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας (αριθμός Β.Δ.Υ. 143/2022 και Α.Β.Δ. 1814/2021) 
5. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Μαρίας Σκόρδα αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής που άσκησαν ο κ. Θανόπουλος Γεώργιος και η κα Σιδηροπούλου Μαρίνα κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΓ 7970/31-12-2021).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος
6. Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης κάλυψης εξόδων κηδείας Δημάρχων και Προέδρων των δημοτικών & τοπικών κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αξιώματα αυτά, καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων και συμβούλων κοινότητας.
7. Λήψη απόφασης για την κάλυψη εξόδων κηδείας του πρώην Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Μαγούλας.
8. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου AE KWON DO ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
9. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας- Ελληνική Ακτοφυλακή (για την κάλυψη δαπάνης εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης υλικών των μηχανών πρόωσης του περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 335).
10.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2849/9-2-2023 σύμβαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21970/20-12-2021 αρχικής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου – κοινωνικό εστιατόριο, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ελευσίνας – ΤΜΗΜΑ Α’)».
11.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 20406/5-12-2022 σύμβαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18512/21-11-2019 αρχικής σύμβασης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Ελαστικών για τα Οχήματα της υπηρεσίας και συγκεκριμένα για την ομάδα Α2 Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα Μηχανήματα Έργου & μη αυτοκινούμενα Μηχανήματα του Δήμου (Σ) και η οποία παρατάθηκε χρονικά με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.19453/21-11-2022 σύμβαση παράτασης.
12.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.οικ.3907/11-3-2022 χρονική παράταση της υπ. αρ. πρωτ. οικ 4978/11-3-2021 συμβάσης για την: «Συντήρηση οδών στις Δημοτικές Ενότητες Ελευσίνας και
Μαγούλας (Αυτεπιστασία) ΟΜΑΔΑ Α΄«ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ».
13.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.3756/24-2-2023 2η χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. 2820/26-2-2019 αρχικής συμβάσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας και συγκεκριμένα για τις ομάδες Α1.1 μέχρι Α1.6 και Α1.8 μέχρι Α1.23 και Α1.30(Σ)» και η οποία παρατάθηκε αρχικά με την υπ’ αρ. πρωτ: οικ. 3039/25-2-2022 σύμβαση.
14.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν μετά την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ.4956/14-3-2023 σύμβαση τροποποίησης (2η) της υπ’ αρ. πρωτ. 16897/8-10-2020 αρχικής συμβάσης για την προμήθεια με τίτλο: «Λοιπές πρόσθετες παροχές (παστεριωμένο γάλα)» και η οποία αρχικά τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.16711/7-10-2022 σύμβαση.

Κ.Ε.Δ.Ε. – Πρόεδρος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης
15.Έγκριση Ταμειακών Απολογισμών ο.ε. 2021 & 2022 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».
16.Λήψη απόφασης για την σύσταση της επιτροπής «Φεστιβάλ Αισχύλεια» έτους 2023.
17.Λήψη απόφαση περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου ο.ε. 2022 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

Π.Α.Κ.Π.Π.Α - Πρόεδρος κ. Λεωνίδας Παππάς
18.Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

Π.Π.Ε.
19.Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας ELEUSIS 2023 για την αδειοδότηση τοποθέτησης καλλιτεχνικού έργου στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμού στο πλαίσιο του προγράμματος της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
20.Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας ELEUSIS 2023 για την αδειοδότηση τοποθέτησης γλυπτών στο πλαίσιο δράσεων του προγράμματος της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

ΓΕΝΙΚΑ
21.Επί αιτήματος Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ΚΚΕ Βορειοδυτικής Αττικής περί παραχώρησης άδειας τοποθέτησης εκλογικού περιπτέρου.

 

ΔΣ14022024

ΔΕ05062024

ΔΣ19062024