ΣΒΑΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το ερωτηματολόγιο για την τοποθέτησή σας σχετικά με την αστική κινητικότητα στο Δήμο μας μπορείτε να το βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμό :

https://forms.gle/awiSacZCg91FRhXj8

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ