ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1615/2019            ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ