ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόσκληση σε τακτική « δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 και ώρα 9:30

Ημ/νία: Παρασκευή, Ιούλιος 5, 2024
Συλλογικό Όργανο: Δημοτική Επιτροπή