ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από grtypou on 20 Απρ 2022 1:40 PM

Επισκέψεις στη Φιλική Φωλιά και τη Δομή Προσφύγων

Από grtypou on 18 Απρ 2022 2:48 PM

Με σεβασμό στους πολίτες και τις καθημερινές ανάγκες σε όλο το εύρος του Δήμου, οι υπάλληλοι των συνεργείων καταβάλλουν καθημερ

Από grtypou on 26 Απρ 2022 9:53 AM

Με ιδιαίτερη μέριμνα για τους συνανθρώπους μας από την Ουκρανία που φιλοξενούνται στη Δομή Προσφύγων, πέρασε το φετινό Πάσχα στ

Από grtypou on 19 Απρ 2022 12:05 PM

Λειτουργικός, σύγχρονος και πλήρως εξοπλισμένος

Από grtypou on 18 Απρ 2022 12:31 PM

Οι επιτάφιες ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής θα διεξαχθούν ως εξής:

Από grtypou on 14 Απρ 2022 12:49 PM

Συνεδρίασε την Τρίτη 12 Απριλίου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο, για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρ

Από Anonymous (χωρίς επαλήθευση) on 13 Απρ 2022 1:39 PM

Ο Δήμος Ελευσίνας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4497/2017και την υπ’ αριθμ.