ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων, των δικύκλων, των μηχανημάτων έργου και των μη αυτοκινούμενων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ελευσίνας, για τα έτη 2023 και 2024

ΕΣΗΔΗΣ :195296

Σχετικά Αρχεία: Package icon Syntirisi Ochimaton.zip