ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια ειδών τροφίμων, ήτοι είδη τροφίμων, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη ζαχαροπλαστείου, είδη αναλώσιμων κυλικείων για τα Κ.ΑΠ.Η., είδη παροχής μέσων ατομικής προστασίας - γάλα για τους εργαζομένους του Νομικού Προσώπου, για την εύρυθμη λειτουργία των πέντε Παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. και των κυλικείων των τριών Κ.Α.Π.Η.

ΕΣΗΔΗΣ 198139

Σχετικά Αρχεία: Package icon PAKPPA TROFIMA.zip