ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων του δημοτικού Κ.Δ.Α.Υ. του Δήμου Ελευσίνας με ενσωμάτωση ανταλλακτικών

ΕΣΗΔΗΣ: 197000

Σχετικά Αρχεία: Package icon Syntirisi KDAY.zip