Καββαδίας Μελέτιος

Έμπορος

Εκλεγμένος με το Συνδυασμό "Ενεργή Συμπολιτεία"
Αντικατέστησε τον κ. Μπέλτσιο Μιχαήλ