ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από grtypou on 28 Ιαν 2020 4:03 PM

 

«Όλοι οι πολίτες, όλοι οι συνδυασμοί να δώσουμε μάχη για τη νέα πόλη»

Από grtypou on 22 Ιαν 2020 1:29 PM

 

«Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση 2020 του ΣΔΚ Ελευσίνας»

Από Anonymous (χωρίς επαλήθευση) on 31 Ιαν 2020 11:30 AM

Σύνταξη στρατολογικού πίνακα στρατευσίμων της κλάσης 2025 για τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2004

Από grtypou on 24 Ιαν 2020 2:56 PM

 

Σε άτομα τρίτης ηλικίας

Από grtypou on 23 Ιαν 2020 9:36 AM

Που διαμένουν σε Μαγούλα, Μάνδρα, Ν. Πέραμο 

Από grtypou on 22 Ιαν 2020 1:24 PM

Προτεραιότητα για το  Δήμο Ελευσίνας