Άλλη μια χρηματοδότηση για τον Δήμο Ελευσίνας !

Alt
03 Αυγ 2020 9:28 AM

Πόρους από το Πράσινο Ταμείο για την κατασκευή πρότυπης παιδικής χαράς στην περιοχή του Αεροδρομίου, εξασφάλισε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου.

Η δημιουργία της παιδικής χαράς είναι σημαντική διότι θα αποτελέσει χώρο αναψυχής παιχνιδιού και εκτόνωσης για τα παιδιά, στάσης και αναψυχής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Το έργο εντάχθηκε στις 29/07 στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του πράσινου ταμείου « Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου », σύμφωνα με την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας, που κρίθηκε επιλέξιμη και αφορά σε έναν υποδειγματικό χώρο παιγνιδιού.

Η νέα παιδική χαρά, αποτελεί αναγκαιότητα μιας και δημιουργείτε σε μια περιοχή με έλλειψη κοινοχρήστων χώρων, θα διαθέτει οκτώ τύπους οργάνων με έξι πολυλειτουργικές δομές, επαρκή πράσινο και πλούσιο φωτισμό.

Βασικός στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία ενός υποδειγματικού χώρου παιχνιδιού τόσο ως προς την ασφάλεια και τα ποιοτικά, λειτουργικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, όσο και ως προς την προσβασιμότητα.

Συγκεκριμένα, η προσβασιμότητα και η ένταξη δραστηριοτήτων για χρήση των οργάνων παιδικής χαράς και από ΑμεΑ, αποτελεί σημαντική παράμετρο του σχεδιασμού, που ενισχύει τη συμμετοχή στο παιχνίδι όλων των παιδιών, χωρίς αποκλεισμούς και ανεξαρτήτως ικανοτήτων τους.

Ως Δήμος χρησιμοποιούμε κάθε μέτρο, μέσο και πρόγραμμα, διεκδικώντας εντατικά και δυναμικά πόρους που θα κάνουν τον Δήμο μας καλύτερο.