Έναρξη Εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς

Alt
27 Μάιος 2020 4:35 PM

Σήμερα, ξεκινά η περίοδος υποβολής αιτήσεων στους Παιδικούς Σταθμούς.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Preschool.

Για πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ακολουθήστε τον σύνδεσμο http://www.pakppa.gr