ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για: α)την προμήθεια ανταλλακτικών (μηχανικών μερών, υπερκατασκευών κλπ) απαραίτητων στο Δημοτικό συνεργείο για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, δικύκλων, μηχανημάτων έργου και μη αυτοκινούμενων και μηχανημάτων και β) την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μη αυτοκινούμενα μηχανήματα του Δήμου Ελευσίνας

ΕΣΗΔΗΣ: 180464

Σχετικά Αρχεία: Package icon Antallaktika.zip