ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού για την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του κέντρου καλλιτεχνικής απασχόλησης του Δήμου Ελευσίνας

ΕΣΗΔΗΣ:182556

Σχετικά Αρχεία: Package icon Kentro.zip