ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 189549) και ενός (1) μικρού φορτηγού 4χ4 με ειδικό εξοπλισμό (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 189994) για τις ανάγκες του Δήμου Ελευσίνας

 

 

Σχετικά Αρχεία: Package icon Filodimos.zip