ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Smartech Elefsina: Έξυπνος κόμβος νέων τεχνολογιών, ψηφιοποίησης και καινοτομίας του Δήμου Ελευσίνας

ΕΣΗΔΗΣ: 283249

Σχετικά Αρχεία: Package icon SMARTEC.zip