ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021

ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ : 101500

Σχετικά Αρχεία: Package icon eidi kathariotitas KEDE.zip