ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Alt

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, ακολουθήστε την παρακάτω διαδρομή στην ιστοσελίδα του Δήμου:

ΔΗΜΟΣ--> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ--> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ