Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση 2024 του Συμβουλίου Κοινότητας Μαγούλας

Alt

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), καλείστε την Πέμπτη 28.03.2024 και ώρα 20:00΄ στην δια ζώσης 2η συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Mαγούλας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους 643/69472/24-9-2021, αρ. 94/8050/26.01.2024 του ΥΠ.ΕΣ, για να συζητήσουμε στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


1. Σύμφωνη γνώμη για τις ενέργειες ως προς την απαγόρευση της διέλευσης βαρέων οχημάτων μέσα από τον οικιστικό ιστό της πόλης. (πρόταση μέλους κας Ε. Φιρφιρή)
2. Γνωμοδότηση για την ενίσχυση της περίφραξης και του φωτισμού στον ΑΟ Αστέρας Μαγούλας καθώς και τοποθέτηση καθρεπτών επί των οδών Ρήγου και Κρήτης. (πρόταση μέλους κας Ε.Φιρφιρή)

 

Στο πέρας της συνεδρίασης, τα μέλη του συμβουλίου θα δεχτούν συμπολίτες μας για αναφορά προβλημάτων.

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ