Μίχας Μενέλαος

Δημόσιος Υπάλληλος

- Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
- Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωή