Βαρδαβάκης Εμμανουήλ

Νοσηλευτής 

- Επικεφαλής Συνδυασμού "Λαϊκή Συσπείρωση"