ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Η ζωή, ο αγώνας, ο μόχθος, η προσφορά, η θυσία των εργαζομένων στις βιομηχανίες της Ελευσίνας, μέσα από τις αφηγήσεις των ίδιων των πρωταγωνιστών. Έκδοση 2006.