ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α + Β)

Κατάλογοι των εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στο "Λεωνίδας Κανελλόπουλος", αφορούσαν στα εικαστικά έργα διάφορων καλλιτεχνών και ανήκουν στη συλλογή του Δήμου Ελευσίνας. 

Έκδοση ΠΑΚΠΠΑ 2016 -2017