ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ (μυστήρια) ΚΑΛΠΗ

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί μια αναδρομή στα εκλογικά αποτελέσματα της Ελευσίνας. Σε κάθε μία εκλογική αναμέτρηση παρατίθεται το γενικότερο πολιτικό περίγραμμα, παρουσιάζονται τα κόμματα και οι υποψήφιοι και γίνεται μια συστηματική ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Συγγραφέας Θεόδωρος Λιβάνιος. Προλογίζει ο Ηλίας Νικολακόπουλος.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2011, Θεόδωρος ΛΙβάνιος.