Κοροπούλης Γρηγόριος - Αντιδήμαρχος

Συνταξιούχος

- Αντιδήμαρχος: των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού, ΚΕΠ
- Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Πολεοδομίας