Κριεκούκης Αθανάσιος - Πρόεδρος Δ.Σ.

Ελεύθερος Επαγγελματίας 

- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου