ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 1922

Σύντομη αναφορά για τη ζωή και τη δραστηριότητα των προσφύγων του 1922 στην Ελευσίνα. Συγγραφέας Γρηγόρης Σιδηράς. Έκδοση 1998.