Οικονόμου Δέσποινα - Αντιδήμαρχος

Οικοκυρά

- Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
- Μέλος του ΔΣ του ΠΑΚΠΠΑ