Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η καταγραφή της διοικητικής ιστορίας της πόλης από το 1835 μέχρι το 2000, ιστορικά, ανθρωπολογικά, κοινωνιολογικά στοιχεία που έχουν σαν κύρια πηγή τους τη μελέτη των πρακτικών και των αποφάσεων του Κοινοτικού και Δημοτικού Συμβουλίου της Ελευσίνας. Συγγραφέας Βαγγέλης Λιάπης. Έκδοση 2005.