Κ.Ε.Π. Δήμου Ελευσίνας-Μαγούλας

Απαραίτητη προϋπόθεση : Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

Οι πολίτες με μία τους επίσκεψη στο Κέντρο μπορούν να πληροφορούνται για οποιοδήποτε θέμα αφορά συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση , να υποβάλλουν αιτήματα, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά και να ολοκληρώνουν υποθέσεις τους που βρίσκονται υπό εμπλοκή σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες . Η πρότυπη λειτουργία του Κέντρου περιλαμβάνει το φιλικό περιβάλλον, την χρήση όλων των διαθέσιμων σύγχρονων τεχνολογιών , την διαθεσιμότητά του για τους πολίτες με ωράριο από 8 το πρωί έως 8 το βράδυ.

 

Υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Από το ΚΕΠ διεκπεραιώνονται άμεσα απλά αιτήματα των πολιτών , όπως:

 • Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής παρουσία του Πολίτη
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων που εκδίδονται από Ελληνικές Διοικητικές Αρχές, όπου απαιτείται.
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Χορήγηση υπευθύνων δηλώσεων , εξουσιοδοτήσεων κ.λ.π.

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για την έκδοση των οποίων απαιτείται απλή διαδικασία ή και on line μέσω gov.gr όπως:

 • Πιστοποιητικό Γέννησης-Οικογενειακής Κατάστασης- Ληξιαρχικές Πράξεις (Γέννησης- Γάμου – Θανάτου)
 • Πιστοποιητικό σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
 • Πιστοποιητικά από Πρωτοδικεία και εισαγγελίες όλης της Χώρας (Ποινικό Μητρώο, Περί μη τροποποίησης καταστατικού, Διαθήκες, Αποποίηση Κληρονομιάς κ.λ.π.) μέσω του συστήματος solon.gov.gr του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 • Απόδοση ΑΜΚΑ – Π.ΑΜΚΑ
 • Ραντεβού Εμβολιασμού COVID-19
 • Χορήγηση Πιστοποιητικών Εμβολιασμού
 • Ταυτοποίηση στα στοιχεία των πολιτών στο ΕΜΕΠ (Εθνικό Μητρώο Πολιτών)
 • Αίτηση για χορήγηση FREEDOM PASS

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί για σύνθετα ζητήματα που αφορούν σημαντικό αριθμό Δημόσιων Οργανισμών και Υπουργείων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ζητήματα κοινωνικής Πρόνοιας- ΟΠΕΚΑ
 • Υποβολή αιτημάτων ΕΟΠΥΥ
 • Ζητήματα Μεταφορών κα Επικοινωνιών (Ανανέωση αδειών οδήγησης, χορήγηση αντιγράφου αδειών κυκλοφορίας, μεταβίβαση οχημάτων, αλλαγή χρώματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Ι.Χ ,κ.α..)
 • Θέματα Ασφάλισης ΕΦΚΑ
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ

Επιπλέον οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω της πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης μέσω  τηλεδιάσκεψης (MyKepLive).

Πριν, λοιπόν, ξεκινήσετε τις διαδικασίες για όποια υπόθεση σας απασχολεί, απευθυνθείτε σε μας γιατί η φιλοσοφία των ΚΕΠ είναι:

 

«Διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες»

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ελευσίνας θα τα βρείτε:

ΚΩΔ: 310
Ιερά Οδός 17A
192 00 Ελευσίνα
Τηλ.: 213 2006800-6
FAX : 2105560973 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια : Παπανικολάου Αικατερίνη
Ηλεκτρονική διεύθυνση: d.elefsinos@kep.gov.gr 
Ώρες Λειτουργίας :  Δευτέρα - Παρασκευή  8:00πμ - 19:30 μμ
                                Σάββατο  8:00 - 13:30

                                    ----------------------------

ΚΩΔ: 879 
Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Μαγούλα
Τηλ.: 213 2140425, 210 5552013
FAX: 210 5552014

Προϊστάμενος: Αμπράζης Απόστολος

Ηλεκτρονική διεύθυνση: k.magoulas@kep.gov.gr
Ώρες Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή  8:00πμ - 15:00μμ
                               Σάββατο  -    

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!!

Σύμφωνα με τις οδηγίες που αφορούν τη λήψη μέτρων για το περιορισμό της διασπορά του κορωνοϊού μετά την έκδοση της υπ’αρ. ΔΥΜΣ/Φ5/38/32821/20.11.2020 εγκυκλίου, το ωράριο προσέλευσης των πολιτών στα ΚΕΠ έως 27/08/2021  είναι  από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:30 μέχρι τις 15:00.

 

Πληροφορίες για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών υπάρχουν και στη Διεύθυνση www.kep.gov.gr