ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Alt
28 Ιουλ 2021 8:20 AM

Σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής και Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής κ. Κοσμόπουλου (ΑΔΑ: 6ΜΝ57Λ7-Ε6Χ) λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, απαγορεύεται η κυκλοφορία στην πάροδο της οδού Γκιόκα, στη Β.Δ. περίμετρο του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας, που οδηγεί στην κορυφή του λόφου του Αγίου Νικολάου από 07:00π.μ. της Τετάρτης 28/7/2021 μέχρι 07:00π.μ. της Πέμπτης 29/7/2021 (της απαγόρευσης εξαιρούνται οι κάτοικοι της περιοχής).